Er nå lagt ut på http://www.oksval3.no/beboersiden/%C3%A5rsmoeter-innkallinger-og-protokoller/